ارزش ها و ماموریت هاماموریت

ما حاضر برای مشارکت در سهام و سرمایه گذاری در بخش های تبلیغاتی و صنعتی با ارتقای  ارزش افزوده  می باشیم.قوانین ما

1. در باب جهانی
ما در تلاش  برای خدمات رسانی در زمینه تامین محصولاتی که با بالاترین کیفیت و استاندارد های مردم جهان و نظریات مختلف زندگی هستند می باشیم که نسل اینده و حال حاضر را در حالت آرام و محیطی دلپسند مشاهده کنیم. با آگاهی از مسئولیتمان در قبال آینده جهان سعی بر انجام این کار شده است. ایجاد محیطی دوستانه قانون اصلی در تمام تجارتها می باشد. این مقوله وظیفه اصلی آگاهی از حفظ محیط ترکیه و جهان می باشد.

2. در باب کشور ترکیه 
با اصول مدرن، علمی و شیوه های بدیع، برای توسعه اقتصاد ترکیه و یکسان سازی با اقتصاد دنیا کار می کنیم.  با آگاهی از اینکه محصولات ما نقش به سزایی را در ایجاد شهرت تولیدات کشور ترکیه می کند و ما به طور مداوم در ارتقای سطح محصولات تلاش می کنیم. همچنیی در تلاش برای حفظ منابع طبیعی خودمان هستیم و از مصرف بی رویه و زائد جلوگیری خواهیم کرد.

3. در باب شرکتمان
ما در پی مدیریت مجموعه خودمان زیر سایه تعصب ، مسئلیت پذیری ، تلاش جدی، نظم، مار گروهی، هدفگیری ئ تکامل گرایی و خدمت رسانی به یکدیگر و مشتریان، تامین کنندگان و کارمندان را توشه راه خودمان قرار میدهیم.

4. در باب کارمندان
بر پایه قاعده عشق، احترام،نیت متعالی، برابری، همکاری و تعاون، صداقت، خلاقیت، عدالیت و شراکت شرکت فلوکسر نیروهایی را استخدام می کند که:
- دارای فرهنگ و اصالت بالاتر
- متناسب برای موقعیت شغلی
- اهمیت مشتری مداری را درک کنند
- علاقه مند به یادگیری و بهبود پذیری
- مبنا  سود آوری و تصمیم گیری
- راههای آرایش گرفتن در سیستم را نشان دهند.

5. در باب سهامداران
زیر چتر وفاداری و اعتماد، ما هرگز اجازه نمیدهیم سهامداران زمین بخورند و در قبال آنها وفادارانه و با نیک خلقی رفتار می کنیم. ما اهمیت تلاش سهامداران را در پیشرفت شغلی خودمان میدانیم و در برابر آنها با عشق و احترام عمل خواهیم کرد. همچنین این را هم میدانیم که همه سهام داران ما با عملکرد خوبشان از ما حمایت می کنند.


6. در باب مشتریان
با توجه به صداقت ، احترام ، فهم متقابل  و اخلاق مداری نقطه شروع تجارت را با سود دهی مشتریان از خریدشان و محافظت از حقوق مشتریان آغاز می کنیم. ما برای مشتریانمان حس ایستادگی در برابر محصولاتمان را به ارمغان می آوریم و آنها را به این باور می رسانیم. ما در برابر مشتریانمان مسئولیم و توجه بسیاری را نسبت به انها داریم.

7. در باب تامین کنندگان
در قالبی از صداقت و جذابیت، اهمیت تجارت بینابین را در قانونی از برد-برد تعریف می کنیم و از علائق تامین کنندگانمان نیز آگاه هستیم. روابطمان با تامین کنندگان و پشتیبانان از نوع خلاقانه و نوآورانه می باشد. همچنین تامین کنندگان داخلی بخاطر استفاده ار منابع کشورمان از اولویت بالاتری برخوردار هستند.