محیط زیست

محیط زیست


منسوجات عرفان آگاه از مسئولیت خویش در قبال نسل های آینده و بازدهی منابع طبیعی برای بشریت می باشد.

با استفاده از روش های نوآورانه و پایدار در ضمن تولید کمک بسیار شایانی به سلامت بشریت و محیط زیست میکند.

با آگاهی از رفتار دوستانه با محیط زیست ، هرگز دست به تولید محصولات آسیب زننده به محیط زیست نمی زنیم و توجه بسیاری برای سبز بودن محصولاتمان می کنیم.